Съобщение във ръзка с ежегодния празничен базар на цветя по случай 8-ми март