Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ на поземлени имоти с идентификатори 15504.12.65 и 15504.12.65 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Големо Бучино, община Перник, местност „Заедница“