ЗАПОВЕД № 1889 за определяне местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети