Мобилен събирателен пункт за приемане на опасни битови отпадъци от домакинствата ще бъде на територията на град Перник