Покана за участие в обществено обсъждане във връзка с намерение за кандидатстване с проектно предложение по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“