Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Съобщение за изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ III „За бензиностанция“ и УПИ I „За жилищно строителство и обществено обслужване“ в квартал 310 и УПИ I „За озеленяване“ в квартал 312  по регулационния пран на гр. Перник, кв. „Пригаров район“