Класиране на кандидатите за управител на “Градски транспорт – Перник” ЕООД, гр. Перник