Община Перник стартира процедура по набиране на заявления и декларации на желаещи да бъдат картотекирани за настаняване в общински социални жилища, изградени в кв. „Тева“