Инвестиционно предложение на “Топлофикация Перник” АД за „Добавяне при работата на горивната инсталация ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“