Класиране на кандидатите за управители на Градски транспорт – Перник”ЕООД, “Дезинфекция” ЕООД, “Детско и ученическо хранене” ЕООД, “Жилфонд” ЕООД, “Общински гори – Перник” ЕООД