Инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за смилане на окалина