СЪОБЩЕНИЕ за класирани кандидати, участвали в Първи етап на Процедура-2 за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник“, по ОП РЧР 2014-2020