Заповед за обявяване на частично бедствено положение за част от територията на Община Перник – гр. Батановци, с. Ярджиловци и с. Черна гора