Съобщение за класирани кандидати след Първи етап – проверка на документално съответствие на подадените документи от Процедура за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник”