Съобщение за публично обявяване по заявление от “Хийт Енерджи” ЕООД – гр. Перник за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане