Покана за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция на основание решение № 347/26.11.2020 г. по протокол № 18/26.11.2020г., т.20 от дневния ред на общински съвет – Перник относно поемане на краткосрочен общински дълг