Заповед за временно преустановяване нао достъпът на външни лица до сградата на Община Перник, с изключение на деловодството и сградата на Дирекция „Местни данъци и такси“