Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Община Перник обявява процедура за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0080 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Перник”, по процедура «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2» по ОП РЧР 2014-2020