Заповед по чл.37ж от ЗСПЗЗ за определяне състава на комисиите по землищата