Заповед №1466 за заличаване на адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес