Заповед №1470 за заличаване на адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес