Заповед 1202/27.08.2020 Относно временна организация на движението по ул. “Кракра”