Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

ЗАПОВЕД № 903/23.06.2020г. Относно: Изпълнение на строително монтажни работи (СМР) на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на Община Перник по четири обособени позиции за обособена позиция №4 „Реконструкция на главен клон II по ул. „Младен Стоянов“ и водопроводната мрежа на квартал „Изток“, град Перник по Договор №24/18.02.2020 година.