Информация по Приложение №2 за ИП на фирма “Солар Вижън” ООД