Обява за подбор на кандидати за свободни работни позиции по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“