Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Регистър на Сдруженията на собствениците/СС/ подали Заявление за интерес и финансова помощ/ЗИФП/ в Община Перник във връзка с проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020