Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

O Б Я В Л Е Н И Е №18/ТР-1647 гр.Перник-26.04.2018 г. на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І “За комплексно жилищно строителство, поща, магазини и подземни гаражи” в квартал 265 по плана на гр.Перник-ЦГЧ