Приемането на документи за сключване на граждански брак от дата 18.12.2017 г. ще става в деловодството на община Перник на гише № 5