Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Решение №628/05.10.2017г. на основание чл.21, ал1.т.11 от ЗМСМА и чл.129 , ал.1 от ЗУТ Общински съвет гр.Перник реши: