П Р О Т О К О Л съгласно Договор № 21/17.02.2017 г. се разположиха от Община Перник на територията на централна градска част в присъствието на служители на Община Перник и представител на „Еко Партнърс България“ АД метални контейнери тип „Иглу“ с вместимост 1700 л., както следва: