Заповед №1418/11.08.2017г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и гл. V ,т.5.2.2 , от договор за наем №96530C048/30.05.1996г. , а именно : с изтичане на срока му