Обявени финансови средства за насърчаване мерки и програми за работодатели в Дирекция “Бюро по труда”Перник