Заповед за масиви за ползване в община Перник 2020 г.