Община Перник стартира проект за подобряване на градската среда