Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Класиране на допуснатите кандидати, участвали в процедура за подбор на персонал по проект BG051PO001-5.2.12-0008-C0001 „Да не изоставяме нито едно дете!” – разкриване на социални услуги в Перник”