Общини изказаха своята съпричасност към случилото се в Перник