Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

ЗАПОВЕД № 25 гр. Перник, 09.01.2017 г. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, решения с №№ 372/ 28.11.2016 г. и 376/ 28.11.2016 г. на Общински съвет – Перник и гл. 9 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ), приета с Решение № 289 по протокол № 1 от 29.01.2009 г. на Общински съвет – Перник