Учителка подреди собствена изложба в галерия “При кмета”