Танцьорите от световноизвестната немска група „ Flying Steps“ на гост при кмета.