Без нито един глас против общинският съвет в Перник прие плана за финансово оздравяване на общината