Съобщение за инвестиционно намерение за изграждане на обект „Дом за възрастни хора с увреждания”