Инвестиционно предложение за изграждане на Модулна мобилна станция за дизелово гориво