Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение за „Обработка и рециклиране на кабели до получаване на готова за повторна употреба суровина (метал, пластмасови гранули и др.) в поземлен имот с идентификатор 72223.46.16, гр. Батановци, местност „Стопански двор“, община Перник, област Перник“ с възложител „ЕКОЕФЕКТ БЪЛГАРИЯ“ ООД