Покана за консултации за квотно разпределение на състава и ръководството на ПСИК