Покана за участие в пресконференция по проект “Да не изоставяме нито едно дете!”– разкриване на социалнa услугa в ЦНСТ в Перник”