Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Докладна записка от Росица Янакиева – кмет на Община Перник, относно Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация