Стоил Стоилов, председател на ССД – Перник: 8-мо училище трябваше да бъде закрито