20 иглолистни и широколистни фиданки посадиха в центъра