Отчет на сектор „Образование“ за мандата 2007-2011г.