Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно намерение за „Откриване на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, находяща се в гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин“ № 1 в поземлен имот с идентификатор 55871.515.11“ с възложител „ВАЛБО МЕТАЛ“ ЕООД